počítadlo.abz.cz

Oznámení o zveřejnění dokumentů

· Rozpočet svazku na rok 2023 schválila valná hromada svazku dne 21. 12. 2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením §11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dní před projednáním ve valné hromadě.

V elektronické podobě je schválený rozpočet zveřejněn v souladu s ustanovením §11 odstavce 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím webových stránek svazku: https://dso-cov-dyjakovicky-chvalovice.webnode.cz/dokumenty/.

Do listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách v kancelářích OÚ Dyjákovičky a OÚ Chvalovice.

 

· Rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření provedená valnou hromadou svazku nebo předsedou svazku v roce 2023 budou, v souladu s ustanovením §16 odst.5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna prostřednictvím webových stránek svazku: https://dso-cov-dyjakovicky-chvalovice.webnode.cz/dokumenty/.

Do listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách v kancelářích OÚ Dyjákovičky a OÚ Chvalovice.

 

· Střednědobý výhled rozpočtu svazku na období 2023 -2025 sestavený dle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválila valná hromada svazku dne 21.12.2022.

V elektronické podobě je střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v souladu s ustanovením §3 odstavce 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím webových stránek svazku: https://dso-cov-dyjakovicky-chvalovice.webnode.cz/dokumenty/.

Do listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách v kancelářích OÚ Dyjákovičky a OÚ Chvalovice.

 

· Závěrečný účet svazku za rok 2022 schválila valná hromada svazku dne 30.6.2023. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu s ust. §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů po dobu 15 dní před projednáním ve valné hromadě.

V elektronické podobě je závěrečný účet zveřejněn v souladu s ustanovením §17 odstavce 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím webových stránek svazku: https://dso-cov-dyjakovicky-chvalovice.webnode.cz/dokumenty/.

Do listinné podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách v kancelářích OÚ Dyjákovičky a OÚ Chvalovice.

Dne 5.12.2012 byl zaregistrován dobrovolný svazek obcí DSO ČOV Dyjákovičky - Chvalovice. Tato organizace převzala do své správy čistírnu odpadních vod v Dyjákovičkách a kanalizační řady v obci Dyjákovičky a Chvalovice.

Jako správce kanalizace bude tento svazek vybírat stočné a to v obou obcích.

Upozornění: kanalizace v obou obcích je pouze splašková, vypouštění dešťové vody do kanalizace je zakázáno.

Kontakt

DSO ĆOV Dyjákovičky-Chvalovice
Dyjákovičky 1
669 02 Znojmo

Schválený rozpočet 2021 se změnami, schváleno 29.12.2020, zveřejněno 6.1.2021

Schválený rozpočet 2021 se změnami, schváleno 29.12.2020, zveřejněno 6.1.2021

Schválený rozpočet 2022, schváleno 22. 12. 2021, zveřejněno 21. 1. 2022

Schválený rozpočet 2022, schváleno 22. 12. 2021, zveřejněno 21. 1. 2022

Schválený rozpočet - závazné ukazatele 2021

Schválený rozpočet - závazné ukazatele 2021

© 2017 Všechna práva vyhrazena.